Elektricar Beograd
Elektricar Beograd

Električar Beograd

pruža

električarske usluge

na adresi korisnika, radi kao

dežurna služba

i dostupan je 24/7

Pogledajte na   elektricari.com   sve vezano za vrste elektro usluga koje se pružaju, informacije za elektrotehnička pravila i smernice od značaja za svakodnevnu upotrebu električne energije - struje.
Elektricar Beograd Zamena osigurača
Elektricar Beograd Luster kleme
Majstor električar - koje usluge ?
Popravke u kući
• zamena topljivih osigurača
• ugradnja automatskih osigurača
• postavljanje aspiratora
• montaža razvodnih ormana sa osiguračima
• zamena utičnice i ugradnja Fidove sklopke
• servis šporeta i zamena grejača rerne
• zamena keramičke ringle
• montaža zvona i zamena interfona
• zamena indikatora u kupatilu
• servis bojlera za toplu vodu
• montaža lustera, plafonjera, LED trake u boji
• servis TA peći - popravka TA peći
• popravka grejalica

Električarske usluge za firme
Poslovni segment
• ugradnja automatskih osigurača
• montaža razvodnih ormana sa snažnim osiguračima
• postavljanje video kamera i RF ID kontrole pristupa
• servis bojlera centralnih velikih zapremina
• montaža LED rasvete u kancelariji
• servis kotlova za centralno grejanje
• servis kuhinjske opreme u hotelim ili restoranima
• postavljanje instalacije za struju
• postavljanje kablova za LAN mrežu
• vezivanje mrežne opreme sa računarima
Korisna informacija: Električarske usluge koje pruža

majstor električar

ili dežurna servisna služba moraju za svaku popravku vezano za struju biti sprovede po elektrotehničkim pravilima.

Kao primer je montaža aspiratora na zid, gde treba obratiti pažnju da rupe u zidu u koje se postavljaju tiplovi, budu ravne, da se zid ne kruni, odnosno ne ispadaju delovi zida i da se prilikom bušenja ne ošteti ili prekine neki od postojećih strujnih kablova u zidu.
Kod ugradnje aspiratora, čvrsto fizičko fiksiranje za zid je od izuzetnog značaja, kako se tokom korišćenja aspirator ne bi oslobodio od zida i prouzrokovao eventulanu povredu korisniku. Od praktičnog značaja je i pravilna montaža ventilacionog creva aspiratora (ako je verzija postavljanja sa crevom), kako mirisi i masnoće ne bi odlazili ka provodniku i klemama za struju kojim je aspirator spojen.

Električar Beograd navodi da se značaj pravilne montaže odnosi i na redne kleme kod montaže lustera ili kod

zamene indikatora

, tačnije da spoj bude čvrst. Kod zamene grejača u bojleru za toplu vodu ili grejača TA peći  treba postaviti električne papučice tako da veza između električnog potrošača, tj grejača i provodnika bude čvrsta i sigurna. Kod postavljanja papučice na provodnik preporučljivo je izolovati deo papučice u zoni bliže pravodniku, kako se ne bi došlo do kratkog spoja sa metalnim delovima kućišta uređaja.

Napomena: Mnogi korisnici kod prestanka napajanja električnom energijom navode da im je neophodna

popravka struje

, gde je pravilan termin "potrebno je ponovno uspostaviti tok električne energije".

Jedan od dodatnih razloga zašto svaku servisnu aktivnost i popravku kvara (otklanjanje kvara) treba da sprovede stručna osoba, odnosno Električar Zvezdara, je da se većina korisnika nije sretala sa informacijom da se fazni provodnik (kablovi, odnosno žice sa izolacijom određene boje) označavaju braon, crnom ili crvenom bojom, nulti provodnik (tzv nula) označava sa plavom, a uzemljenje sa žuto-zelenom bojom.
Informacije od strane

majstora za struju

vezano za popravke u kući koje se sprovode u Zemunu, Novom Beogradu,Voždovcu i drugim delovima grada Beograda su obimne, gde se u ovom tekstu iznose sledeći primeri:

Primera prvi, ako se popravlja ili montira utičnica, da klema budu dobro pričvršćena, kako u toku primene ne bi došlo do ispadanja kabla i kako ne bi došlo do ostvarivanja kraktog spoj. Šuko II utičnicu treba također čvrsto pričvrstiti i za uzid, kako se prilikom izvačenja štekera, utičnica ne bi otkačila.
Sa druge strane utičnice je utikačkoji se montira na kabal od uređaja koji treba biti napojen električnom energijom i pri montaži treba obratiti pažnju da spoljna izolacija kabla ne bude oštećena, a unutar utikača, kabal mora također biti čvrsto pričvršćen stezaljkom.

Popravka bojlera

- Jedna od vrlo čestih intervencija je i servis bojlera, servis protočnih bojlera, kao i servis kuhinjskih bojlera. Bojleri se najčešće isporučuju u zapreminama od litara do 10 litara za kuhinjski primenu i 50 - 80 litara za kupatila u domaćinstvu. Kod svih bojlera, problemi sa pregorelim grejačem usled galvanske korozije, stvaranja kamenca ili otkazom zaštitnog ili regulacionog termostata, su najučestaliji uzroci kvara.
Napomena: Korisnici kuhinjski tip bojlera nazivaju "protočni bojler", pri čemu se taj naziv prvenstveno koristi za bojler gde je grejač potpljen direktno u cev koji trenutno zagreva vodu koja protiče kroz cev. Odatle i dolazi naziv "protočni".

Servis TA peći

- Svaki majstor električar također vrši i servis termoakumulacione peći. Zamena grejača TA peći ili zamena termostata su primarne aktivnosti koje se sprovode, dok postoje i situacije sa izolacijom provodnika koji pregori usled velike temperature, ventilatorom TA peći kome pregori elektro motor i drugo. U TA peći se nalazi šamotna opeka koja akumulira toplotu od grejača i staklena vuna kojom je opeka obložena, kako bi se toplota zadržala što duže i koristila kad je korisnicima najpotebnija. Odatle potiče naziv "akumulacija toplotne energije" za korišćenje kad je potrebna, tj "termoakumulaciona" peć.

Električar Beograd postavlja i uređaje sa funkcijama naprednog upravljanja, kao što su WiFi ruteri, BlueTooth i touch kontrola rasvete, povezivanje računara u lokalnu računarsku mrežu, ali isto tako i na internet, umreženje štampača, kamera za video nadzor sa funkcijom snimanja i pristupa preko lan mreže i durgo.
Elektricar Beograd Zamena osiguraca
Električni osigurači su najvažniji deo električne instalacije i jedan su od najučestalijih tačaka kojima treba intervencija, tj

zamena osiguraca

. Dele se na automatske i topljive osigurače.
Kod preopterećenja jakom strujom, osigurač prekine dotok električne energije i time štiti instalaciju, uređaje i korisnike od daljih oštećenja, povreda i dr. Automatski osigurači u svom skolpu sadrže bimetal, dok topljivi osigurači sadrže bakarnu žicu određenog preseka, obloženu kvarcnim peskom. Oba tipa osigurača usled protoka električne energije, bivaju zagrevana, te kod preopterećenja bimetal se deformiše i prekine kontakt sa dovodnim provodnikom, odnosno kod topljivog osigurača bakarna žica pregori.
Kako se menjaju osigurači ili kako zameniti osigurač sam, možete pročitati na   elektricari.com

Prekidači za svetlo se kao elektro element dele na standardni prekidač, serijski prekidač i neizmenični prekidač. Standardni (klik-klak) prekidač jednostrano prekida dotok električne energije, serijski prekidač se najčešće koristi za "paljenje" više sijalica na lusteru, a naizmenični i unakrsni prekidač se koristi kombinovano i primena je u hodnicima i stepeništima, gde se svetlo, pali na jednom mestu, a gasi na drugom mestu.
U grupi prekidača se svakako nalazi još ceo niz tipova i modela, na primer za aktivirane stepenišnih automata za svetlo, miko prekidača koji se nalaze u sklopu hidroforskih pumpi za vodu, prekidača sa potenciometrima, prekidača sa optičkim ili kapacitivnim upravljanjem, grebenastih prekidača jakih struja glavni razvodni orman ili orman pored električnog brojila i slično.
Elektricar Beograd Montaza aspiratora
elektricari.com   raspolaže sa dosta detalja i primera koji se zatiču na terenu, a mogu biti od koristi za svakog korisnika.
Montaža razvodne table
Elektricar Beograd Zamena osiguraca
Zamena topljivih osigurača za automatske, pravilno spajanje provodnika u ormanu, pravilan odabir jačine osigurača prema vrsti potrošača i drugo

Popravka bojlera
Elektricar Beograd Servis bojlera
Zamena grejača u bojleru, čišćenje mineralnih naslaga - kamenca, provera termostata za regulaciju toplote

Ugradnja indikatora za kupatilo
Elektricar Beograd Montaza indikatora
Ugradnja vertikalnih i horizontalnih indikatora sa tri, četiri ili više prekidača, modularne izvedbe ili u jednom kućištu, spajanje priključnih provodnika za bojler, grejalicu i veš mašinu

Free Web Hosting